Neva’s Legend Adonis, boy n 22

Available, black class...

Neva’s Legend Zidan, boy

Boy, black classic tabby

Neva’s Legend Zolotko, girl

Available, black spott...

Neva’s Legend Zaya

Моя! Очень красивая и ...

Neva’s Legend Zor, boy

Boy, Black classic tabby

Tayozhny-Kray Tryasoguzka

Кто хочет попробовать ...

Neva’s Legend Yagodka, girl

Reserved. Blue tortie ...

Neva’s Legend Yashma, girl

Blue tortie spotted tabby

Neva’s Legend Yantar, boy

Blue spotted tabby wit...

Neva’s Legend Yakhont, boy

Blue spotted tabby

Виски / Whiskey

Умница и красавица!

Tayozhny-Kray Xajryuza

Настоящая Сибирячка