Neva’s Lrgend B…, boy

Available. Blue spotte...

NEVA’S LEGEND В…, GIRL

Available, black torti...

NEVA’S LEGEND В…, GIRL

Available, black torti...

NEVA’S LEGEND В…, GIRL

Available, black torti...

NEVA’S LRGEND B…, BOY

Reserved. Голубой пятн...

Neva’s Legend Amur, boy n22

Not available. Boy, bl...

Neva’s Legend Arkhip, boy n22

Not available, black c...

Neva’s Legend Adonis, boy n 22

Not available, black c...

Neva’s Legend Paulina

Пулечка, красотка моя

Tayozhny-Kray Xajryuza

Настоящая Сибирячка

Tayozhny-Kray Tryasoguzka

Гуся супер мамочка!

Neva’s Legend Zaya, girl

Моя! Очень красивая и ...