Neva’s Legend Zidan, boy

Reserved, black classi...

Neva’s Legend Zolotko, girl

Available, black spott...

Neva’s Legend Zaya

Моя! Очень красивая и ...

Neva’s Legend Zor, boy

Reserved. Black classi...

Tayozhny-Kray Tryasoguzka

Нежная зеленоглазая кр...

Neva’s Legend Yagodka, girl

Reserved. Blue tortie ...

Neva’s Legend Yashma, girl

Reserved. Blue tortie ...

Neva’s Legend Yantar, boy

Blue spotted tabby wit...

Neva’s Legend Yakhont, boy

Blue spotted tabby

Beilis from Slavicat

Красавец, просто Краса...

Tayozhny-Kray Xajryuza

Настоящая Сибирячка

Neva’s Legend Ruletka

Крупная, брутальная но...