Neva’s Lrgend Baloo, boy

Available. Blue spotte...

Neva’s Legend В…, girl

Available, black torti...

Neva’s Legend Brusnichka, girl

Available, black torti...

Neva’s Legend Betsy, girl

Reserved, black tortie...

Neva’s Legend Byron, Boy

Reserved. Голубой пятн...

Neva’s Legend Amur, boy n22

Not available. Boy, bl...

Neva’s Legend Arkhip, boy n22

Not available, black c...

Neva’s Legend Adonis, boy n 22

Not available, black c...

Neva’s Legend Paulina

Пулечка, красотка моя

Tayozhny-Kray Xajryuza

Настоящая Сибирячка

Tayozhny-Kray Tryasoguzka

Гуся супер мамочка!

Neva’s Legend Zaya, girl

Моя! Очень красивая и ...