Neva’s Legend Amur, boy n22

Boy, black classic tabby

Neva’s Legend Arkhip, boy n22

black classic tabby

Neva’s Legend Adonis, boy n 22

Reserved, black classi...

Neva’s Legend Zidan, boy

Boy, black classic tabby

Neva’s Legend Zolotko, girl

Girl, black spotted tabby

Neva’s Legend Zaya

Моя! Очень красивая и ...

Neva’s Legend Zor, boy

Boy, Black classic tabby

Tayozhny-Kray Tryasoguzka

Кто хочет попробовать ...

Tayozhny-Kray Xajryuza

Настоящая Сибирячка

Neva’s Legend Paulina

Пулечка, красотка моя

Neva’s Legend Yagodka, girl

Reserved. Blue tortie ...

Neva’s Legend Yashma, girl

Blue tortie spotted tabby